CNC Tezgahlarda Program Yaps - 1
NC ve CNC TEZGAHLARINDA  PROGRAM YAPISI
1."Adresleme   Harfleri "       DIN 66025 T1
Harf Anlam
A x ekseninde dnme hareketi
B y ekseninde dnme hareketi
C z ekseninde dnme hareketi
D Takm dzeltme hafzas
E kinci ilerleme
F lerleme
G Yol art
H ( Serbest ilave edilebilir )
I Enterpolasyon parametresi veya x eksenine parelel vida adm
J Enterpolasyon parametresi veya y eksenine parelel vida adm
K Enterpolasyon parametresi veya z eksenine parelel vida adm
L ( Serbest ilave edilebilir )
M Ek fonksiyonlar
N Cmle numaras
O ( Serbest ilave edilebilir )
P x eksenine parelel nc hareket
Q y eksenine parelel nc hareket
R z eksenine parelel nc hareket veya z ekseni ynnde hzl hareket
S Mil devir says
T Takm
U x eksenine parelel ikinci hareket
V y eksenine parelel ikinci hareket
W z eksenine parelel ikinci hareket
X x ekseni dorultusunda hareket
Y y ekseni dorultusunda hareket
Z z ekseni dorultusunda hareket
   2."Baslabilir zel aretler "       DIN 66025 T1
aret Anlam
% Program balayc , programn geriye alnmasnda gerekli olan mutlak durma
: Ana cmle , programn geriye alnmasnda gerekli olan mutlak durma
( aretleme balangc
) aretleme sonu
- Eksi iareti
+ Art ( toplama ) iareti 
/ Blme iareti
. Nokta iareti
, Virgl
Geri dn   |   Ana sayfa