SOUTMA SIVILARININ SEM PRENSPLER - 1
 SOUTMA ve YALAMA SIVILARI SEM
1."SOUTMA SIVILARININ KAVRAMLARI VE KULLANIM ALANLARI"  
Soutma          Svs                Tr Tesir        ekli Ksaltma Aklama ve Kullanm Yeri
SOUTMA         SIVISI ZELTLER ARTAN SOUTMA ETKS ARTAN YALAMA ETKS L1 zelti / Emilsiyon :Soda veya sudaki sodyum nitrit gibi inorganik malzemelerin zeltisi                                                                          Kullanm Alan : Talama
L2 zelti / Emilsiyon : norganik ve genellikle suda ki sentetik maddelerin ayrmlar veya zeltisi                                                                             Kullanm Alan : Yksek kesme hz ile tala kaldrmada ve matkapla delme
SOUTMA         SIVISI EMLSYONLARI % E2 zelti / Emilsiyon : Emilsiyonlar % 2 ile % 20 karm orantl sulu soutma madde silindiri.ounlukla matkapla delme suyu olarak bilinir.iyi bir soutma etkisi fakat az bir yalama gerekli olduu zaman kullanlr.                                                                                                           Kullanm Alan : Yksek kesme hz ile tala kaldrmada ve matkapla delme 
% E20
SUYLA KARITIRILMAYAN SOUTMA      SIVISI    MADDELER S1 zelti / Emilsiyon : Polar katkl kesme ya                                              Kullanm Alan : Bitkisel ve hayvansal yal maddeler veya metal yzeyinde ki tutma zelliini dzeltmek iin sentetik yalar ok iyi yalama ve korozyona kar koruma etkisi ok yksek ama daha yksek kesme scaklklar iin uygun deildir.
S2 zelti / Emilsiyon : Yumuak etkili yksek basnca dayanm artran katkl kesme ya                                                                        Kullanm Alan : S1 e oranla daha yksek oranda scaklk ve basnca dayanklln gerektii durumlarda
S3 zelti / Emilsiyon : Polar ve yumuak etkili yksek basnca dayanm artran katkl kesme ya
S4 zelti / Emilsiyon :Aktif etkili yksek basnca dayanm artran katkl kesme ya                                                                                  Kullanm Alan : ok yksek oranda basnca dayankllk ama metal yzeylerin anmas mmkndr.
S5 zelti / Emilsiyon : Polar ve aktif etkili yksek basnca dayanm artran katkl kesme ya
Geri dn   |   Ana sayfa