SOUTMA ve YALAMA SIVILARI
 SOUTMA ve YALAMA SIVILARI 
1."Yalama Yalar" DIN 51502
Madde Grubu Sembol Tantc Harf DIN No Yalama Tr , zellikler ve Kullanm Yeri

 Minera Yalar  AN 51501 Devir daim yalama iin , katksz normal yalama
B 51513 Elle , sratma veya daldrma yalamalar iin Bitum ieren yalama yalar ; yksek tutucu zellii , zellikle eimli yalama noktalar iin kullanlr.
C 51517 Katksz eskimeye dayankl yalar , kaymal ve srtnmeli yataklarda veya vites kutusunda devir daim yalamak iin kullanlr.
CG 8659 T2 Yatak , sevk yollar ve helisel dililer iin iin anmay azaltc etki maddeleri bulunduran yalar.
HD - Tat motorlar iin yalama yalar
HYP - Motorlu tatlarda anzuman yalar
K 51503 Soutma svsnn etkisine katk yapacak yalar.Amonyak iin KA yalama yalar Halojen , Amonyak iin KC yalama yalar
L - Isl ilemde tavlama veya su vermeye yarayan yalar
R - Korozyondan koruyucu yalar
S - Suyla karmayan ve/veya suyla karabilen soutucu yalar
T 51515 Trbinler iin yalama yalar
 Sentez Yalar E - Az viskosite deiimli extra yalar , rnein SE tipi soutma yalar
PG - yi karm srtnmeli , yksek ortanda eskimeye dayankl poliglikol ya ; ksmen suyla karabilir.
SI - zellikle yksek veya dk scaklklara uygun suyu kabul etmeyen ve eskimeye kar yksek orandadayankl silikon yalar
2."Yalama Yalar in lave Tantc Harfler" DIN 51502
Tantc Harf Kullanm , Aklama
E Suyla karmayan yalama yalar , rnein ; SE tipi soutma yalar
F Kat yalama madde katkl yalama maddesi , rnein ; Grafit , Molibdensulfid
L Korozyona kar korumaya ve/veya eskimeye kar dayanklln arttrlmas iin etkin yalama ya iin ; rnek : yalama ya , DIN 51517 - CL
M Mineral ya katkl su ile karabilir , soutucu ya iin kullanlr.
S Sentetik , suyla kartrlabilir , soutucu ya iin kullanlr.
P Srtnmenin azaltlmas ve karm alannda anmann azaltlmas iin ve/veya ar ykn azaltlmas iin etki maddeli yalama maddeli yalama maddeleri iin kullanlr.
Geri dn   |   Ana sayfa