KESC VE DELC TAKIMLAR ( KLAVUZ )
 KESC VE DELC TAKIMLAR ( KLAVUZ )
             
1."Klavuz Kullanm Bilgileri"        
Talal imalatta l bakmndan en hasas kesici takm KLAVUZ dur.Bu nedenle olduka nemlidir.
Klavuzlar kullanm ekline gre ikiye ayrlr.
1 - El Klavuzlar : 2 veya 3 paral olup yk datarak di ekerler.
2 - Makine Klavuzlar : Makine ile ilem yapan takmlar olup tek paraldrlar ve istenen di lsn salarlar.
Klavuzlar di ekilecek malzemeye gre farkllk gsterir.Eer standart klavuzlarla sorun yaanmas halinde daha 

* elik ve Alminyum ( Uzun tala veren malzemelerde ) : MAV TP PARLAK 
* malat elii , Sementasyon elii ( Uzun tala veren ve svanan malzemelerde ) : MAV TP BUHAR MENEVL
MAV TP TN KAPLI
* Dkm ve Pirin ( Dkme demir vs. malzemelerde ) : BEYAZ TP
* Dk Karbonlu elik ve Alminyum Alamlar ( Uzun talal ve yumuak malzemelerde ) : YEL TP
* Nikel ve Alamlar , Paslanmaz elik , elik Dkm ( Uzun talal ve sert malzemelerde ) : YEL TP
* Alaml malat elii , Takm elii , Ti Alamlar , HSS , Dvme elik ( ok sert malzemeler ) : KIRMIZI TP
Di ekilecek deliin ak veya kapal olmasna gre de kullanlacak klavuzlar farkllk arzeder.
* Ak delikde A TP ( Uzun azlama boyu olan ) veya B TP ( Eik az bilemeli )
* Kr delikde C TP ( Helisel veya kanall )

KLAVUZ ekerken karlalan sorunlar unlardr :
1 - KLAVUZ KIRILIYOR ise
   * Klavuz ekilecek delik kk delinmi
   * Klavuz ekseni ile delik ekseni birbirini karlamyor
   * Klavuz krlenmi
   * Klavuz yanl bilenmi
   * Klavuz tala as ilenen malzemeye uygun deil
   * Kesme hz gereinden byk olabilir
   * Klavuz tipi uygun deil ve tala skma yapyor
   * Klavuz aln kr deliin dibine dedii halde ilerlemeye devam ediyor

2 - D KALTES KT VE PRZL ise
   * Klavuzun tala alma as uygun deildir
   * Klavuz tam bilenenememi veya krlenmi
   * Klavuz ekilen deliin ap byk delinmi
   * Kesme ya yanl seilmi veya yetersiz
   * Klavuzun dileri krlm
* Klavuz veya di ekilecek i paras tam ve rijid balanmamam , eksenler birbirini karlamyor
* Di ekilen malzeme ok sert veye homojen malzeme yapsna sahip deil

3 - D LS MASTARDAN BYK IKIYOR ise
* Klavuz salgl di ekiyor
* klavuzun kesme hz yksek
* Klavuz tala as yanl seilmi
* Klavuzun azlama ksmnda taksimat hatas var
* Klavuza uygulanan basn ok fazla
* Klavuz ekme tertibat uygun deil veya boluklu
* Klavuz kanallarnda tala skyor veya tala saryor
* Kesme ya uygun deil veya yetersiz
* Klavuzun yan ap ls byk

4 - KLAVUZ ABUK KRLENYOR ise
* Buhar Menevileme , Nitrasyon veya TN ( Titanyum Karbr ) kaplanm klavuz kullanlmaldr
* Azlama boyu arttrlmaldr
* Kesme hz drlmelidir
* Klavuz ile deliin ekseni ayn eksen zerine getirilmelidir
* Kesme yann basnc , miktar arttrlmaldr
* Klavuz tala as deitirilmelidir.

5 - KLAVUZ YZEYNE TALA SIVANIYOR ise
* Delik ap bytlmelidir
* Tala as deitirilmelidir
* Kesme ya deitirilmelidir
* Buhar Menevileme , Nitrasyon veya TN kaplanm klavuz kullanlmaldr
Geri dn   |   Ana sayfa