CNC Tezgahlarda Program Yaps - 2
   3."Baslamayan zel aretler"     DIN 66025 T1
aret Anlam
HT Yatay - cetvel ( tabulatr )
LF/NL Cmle sonu satr ilerlemesi veya yazc kafasnn geriye hareketi ile satr ilerlemesi yani yeni satr
CR Yazc kafasnn geriye hareketi
SP Ara boluk
DEL Silme
NUL Bo iareti ( sfr )
BS Geriye silme 
   Baslamayan zel aretler kumanda tarafndan reddedilir ( stisna : LF/NL )
 4." Program Yazlmas ve Program Okuma "   DIN 66025 T1
  NC / CNC Program : Bir NC / CNC program , program balama iareti % , cmlelerden ve program bitiminden  ( M02 veya MO30 ) oluur.                                                                                                             
NC / CNC Cmlesi : Bir NC / CNC cmlesi veya satr ; geometrik , teknolojik , veya program tekniine sahip bilgileri ierebilen birok kelimelerden ve satr sonu iin Baslamayan zel aretlerden ( LF ) oluur.
Kelimelerin dizilii tespit edilmitir.Bir satr veya cmle  iinde kelimeler gerekirse tekrarlanabilir.
( istisnalar : satr no , koordinatlar , enterpolasyon paremetresi ve vida adm paremetresi )
NC / CNC Kelimesi : Bir NC / CNC kelimesi bir adresleme harfi ve n iaretli
veya iaretsiz olan rakam dizinlerinden oluur.Bir sonraki satr veya
cmlelerde ki deimeyen kelimeler sadece bir defaya mahsus olarak girilir.
   5."Bir Satrdaki Kelimelerin Dizileri "     DIN 66025 T1
Satr               Numaras Yol Bilgileri Devre Bilgileri
Yol art Kordinat Eksenleri Enterpolasyon Paremetresi lereleme Mil Devir Says Takm Dzeltme Adresi Ek Fonksiyonlar
N G X , Y , Z I , J , K F , E S T , D M
    U , V , W          
    P , Q , R          
    A , B , C          
Geri dn   |   Ana sayfa