iir An Gelir (Atilla ilhan)
AN GELR
(Attila lhan)
 
An gelir
Paldr kldr yklr bulutlar
Gkyznde anlalmaz bir heybet
O eski heyecan lr
An gelir biter muhabbet
alglar susar heves kalmaz
atrbn lr
arabn gazabndan kork
nk fena krmzdr
Kan tutar / tutan lr
Sokaklar kuatlm
Karakollar taranr
Yamurda bir militan lr
An gelir
mrnn hrszdr
Her len piman lr
Hep yanl anlalmtr
Hayalleri yasaklanm
An gelir imek yalar
Masmavi dehetiyle siyaset meydann
Direkler atrdar yalnzlktan
Sehpada pir sultan lr
Son umut krlmtr
Kaf dann ardndaki
Ne selam artk ne sabah
Kimseler bilmez nerdeler
Naml masal sevdallar
Evvel zaman iinde
Kalbur saman lr
Kubbelerde uuldar bk
emelerden akar sinan
An gelir
-L ilhe illallah-
Kanun sleyman lr
Grnmez bir mezarlktr zaman
airler dolar saf saf
Tenhalarnda iir syleyerek
Kim duysa / korkudan lr
-Tahrip gc yksek-
Saatli bir bombadr patlar
An gelir
Attila lr

 

Geri dn   |   Ana sayfa